סוכנות אורצקי נתן

Адрес:
4, Smilansky str
(ground floor)
Netanya
Israel
Телефон: office: 09-8322545, 074-7013589
Факс: fax: 09-9669955, 153-98322545
Номер мобильного телефона: mobile: 054-4660118, 050-5411076
http://www.natan-u.co.il